top of page

ככה אני רוצה לקרוא לתערוכה שלי, או שבעצם זה המיצג שלי?

או אולי זו הייתה עוד דרך לתקשר עם אנשים שאני מאוד אוהב וזה יהיה מביך להגיד להם "אני אוהב" ושמח שאתם חלק מהיצירה שלי.


ממני האיש עם המשפטים שרצים ולא מוצאים נחת, ניר סגל.

bottom of page